המאבק באסדת הגז

לחוף דור יש לי פינה מיוחדת בלב.
במשך חמש שנים גרנו זוגתי ואני במושב דור ושתי בנותינו הבוגרות נולדו שם.
חוף דור עבורי הוא שיטוטי אין קץ לחופיו, בלגונות, בין הגלים.
חוף דור הוא הסמל למה שאנו עלולים לאבד אם לא נתעשת ונטה שכם במאבק על עתיד ילדינו.