Screen Shot 2015-08-18 at 8.42.54 PM

פסטיבל הקבצנים הוא סרט דוגמא למסע הפנימי המתרחש במקביל למסע החיצוני. הבאול, זרם מיסטיקני במערב בנגל,  שחבריו מגיעים בעיקר מההינדואיזם והסופיזם המוסלמי. חברי הבאול מסתובבים במהלך השנה, שרים תפילות לאל ומקבלים נדבות תמורת שירתם. הפסטיבל המתקיים מידי שנה בכפר נידח בבנגל, מושך כמאה אלף איש אבל רק מערביים מעטים ביותר מגיעים אליו. חבר, מוזיקאי שהקליט בעבר את קרטיק דאס באול, קישר אותי אלי כדי שיעזור לי להשיג מקום לינה וידריך אותי בפסטיבל.
פגשתי את קרטיק  בכלכתה בתחנת רכבת. הוא הגיע עם עוד שני תיירים הודיים ושני מערביים וביחד נסענו אל הכפר.
בכפר  הוא לקח אותנו לאחד מבתי התושבים, והכניס אותנו לחדר נעול בקומת קרקע. חדר שהיה ריק לגמרי למעט חבילת קש גדולה.
ללא שהיות הוא פיזר את הקש בצורה שווה ברחבי החדר, פרס לונגי, התיישב והצית סיגריה, מחווה לנו לעשות כמוהו בחיוך רחב (-:
הימים בפסטיבל היו מכוננים ביותר עבורי, חוויה שרק קמצוץ ממנה עבר בסרטון, שכן מרגע שהבנתי שהמטרה שלשמה באתי לצלם אינה בנמצא שם, התמכרתי לתחושת הרגע וצילמתי רק מידי פעם, כטוב ליבי עלי